Amortering

När du betalar tillbaka på ett lån kallas det för att amortera, det vill säga betala av skulden. Hur ofta och hur mycket man amorterar beror på avtalet med långivaren. Det varierar också mellan olika typer av lån, vissa är tidsbegränsade och därför måste man betala tillbaka en viss summa i en viss takt för att hinna betala av lånet innan det löper ut. Andra lån vill man betala av snabbt då räntekostnaderna är höga. Sedan finns det bolån där vissa kreditgivare inte kräver någon amortering alls av låntagaren.

När du amorterar minskar skulden, därmed minskar också räntekostnaderna. När skulden minskar är också din ekonomi mindre sårbar om något skulle inträffa, exempelvis om bostadspriserna faller och du måste sälja bostaden för mindre pengar än vad du köpte den för. Har du köpt ett hus för 1 000 000 kr och amorterat ner skulden till 900 000 så kan du sälja huset för 950 000 utan att bli skyldig banken några pengar och samtidigt få pengar över. Hade du inte amorterat hade du behövt skjuta till 50 000 kr för att lösa lånet hos banken, pengar du kanske inte har om du spenderat dem.