Sparräntor
Bolån (2år)


Dröjsmålsränta

En dröjsmålsränta är någonting som uppkommer i takt med att du inte sköter dina åtaganden i ett avtal som tecknats. Exempelvis kan det handla om att du skall betala ränta på ett lån och får ett inbetalningskort som du inte följer. Du avstår helt enkelt att betala vilket kommer få till följd att det kommer ytterligare påminnelser om att du måste betala och hot om att det tillslut kommer att gå till inkasso. Många företag väljer därför att lägga på en ganska rejäl ränta på beloppet som inte betalats in som läggs på som en extra avgift utöver den vanliga inbetalningen som förväntas att ske.

Dröjsmålsränta är en typ av förseningsavgift

Dröjsmålsräntan blir således en form av en förseningsavgift men istället för att ta en fast avgift tas en dröjsmålsränta ut vilket gör att de tjänar betydligt mer pengar på att du inte sköter dig. Det är därför viktigt att hålla sig undan dröjsmålsräntorna, inte minst för att de i slutändan kan leda till betalningsanmärkningar och inkasso.

En dröjsmålsränta kan endast tas ut om det regleras i avtalet som du ingått. Det skall stå i företagens villkor så att du på förhand är medveten om att det finns. Kontrollera därför noggrant vad som gäller innan du ingår ett avtal.