Ränta vid lån (låneränta)

För att kreditgivarna skall kunna tjäna någonting på att låta människor låna pengar av dem så tas en motprestation ut, ofta i form av en betalning i pengar. Det är det här som i sammanhanget kallas för ränta eller räntesats. När det gäller lån är alltså en låneränta en form av betalning som du som låntagare skall ersätta kreditgivaren som ett sätt att göra rätt för dig för att du fått låna pengar av denne. En ränta fungerar inte som en avbetalning av lånet utan är en ren kostnad som inte påverkar lånets storlek överhuvudtaget.

Låneräntan bestämmer den totala kostnaden

Den totala kostnaden tas fram genom att räntenivån bestäms och ställs i relation på den summa pengar som lånats. Ligger räntan på 10 procent och lånet är på en miljon blir således räntan 100 000 kronor. Summan är ofta på årsbasis, det vill säga att summan är utslagen över ett år och månadskostnaden blir således inte större än cirka 8 000 kronor i exemplet ovan. När det gäller ränta vid lån brukar de ofta uttryckas i termer om fast och rörlig.