Ränta vid sparande (sparränta)

När det handlar om en ränta vid sparande gäller ett motsatt förhållande jämför med ett lån. Räntan vid sparande innebär istället den procentsats av det sparade beloppet som banken kommer att betala till dig för att du valt att spara dina pengar hos just dem. Räntan är alltså en morot för den som vill spara och används för att locka kunder till banken. Till skillnad från en låneränta är det alltså bättre ju högre räntan är när pengar skall sparas eftersom det innebär att du får en högre avkastning på dina sparade pengar. Räntan på ett sparkonto baseras på den summa som finns på kontot och det är därför bra att inte hålla på att ta ut för mycket pengar från kontot då räntan kommer att generera en sämre avkastning ju mer nivån på pengarna svajar neråt.

Högre sparränta ger bättre ekonomi

Ju högre ränta du blir erbjuden för ditt sparande, desto bättre är det för din ekonomi. Ju mer pengar du sätter undan desto mer pengar kommer du också att tjäna. Det är det som är grunden i ett sparande. Fast och rörlig ränta är också begrepp som kan ses i sparandevärlden. Läs mer om den typen av räntor genom att klicka dig runt ute i menyn.

Tänk också på att räntenivåerna oftast är kopplade till risknivån på sparandet. Trygga sparformer brukar ge låg ränteavkastning, medan mer riskabla sparformer ger högre ränta. Exempelvis brukar sparbanker som inte omfattas av insättningsgarantin ofta erbjuda högre räntor än andra.

Samhällsekonomin påverkar sparandet

När riksbanken sänker och höjer reporäntan påverkar det också räntorna på bankernas sparkonton. När Riksbanken la reporäntan på minusnivåer tog en del banker helt bort sparräntan på sina konton, medan andra sänkte dem till mycket låga nivåer. I framtiden kan det till och med komma att kosta pengar att spara pengar om reporäntan hamnar på för mycket minus. Anledningen är att det kostar bankerna pengar att ha sina pengar hos riksbanken när reporäntan nått en viss minusnivå istället för som det normala, att banken får ränta på pengarna. Samhällsekonomin påverkar alltså i stor utsträckning sparräntorna hos bankerna.