Vad är en ränta?

Ordet ränta innebär egentligen avkastning på kapital eller priset på kredit. Redan vid den förklaringen kan vissa frågetecken uppstå då betydelserna är helt skilda. Handlar det om pengar man tjänar eller är det en kostnad? Hur kan någonting betyda två helt motsatta saker?

Ränta på sparande

Anledningen till att ränta får olika betydelser har egentligen helt att göra med i vilken roll man ser på den. För en sparare som satt in ett kapital på en bank så betalar banken en ersättning till honom för att han valt att spara just hos dem. Den här typen av ränta blir alltså en form av avkastning på kapital, alltså en ersättning till den som sparar och brukar kallas för sparränta.

Ränta vid lån

Den andra versionen av ränta uppstår i samband med lån. För att en låntagare skall kunna låna pengar av en långivare så krävs ofta en motprestation. Någonting måste alltså ges till den som tillhandahåller en kredit, ofta i form av betalning i pengar. En betalning som också kan benämnas som en kostnad. Det är just kostnaden som brukar benämnas som ränta i sammanhang av lån. Långivarens avgift för att låna ut pengar blir en procentuell beräkning på beloppet som han lånat ut, en ränta.

Ränta som begrepp

Som du märker är det alltså inte helt enkelt att förstå vad en ränta är. För att klargöra alla de begrepp och idéer som finns kring ränta idag har vi därför valt att sammanställa allt under en och samma sida. Här hittar du, med hjälp av menyn ute till höger, all den information som behövs för att förstå sig på alla de olika sammanhang där ränta benämns.

Men om vi sammanfattar det hela så kan vi säga att räntan nästan alltid är av avgörande betydelse då den anger hur mycket du kommer tjäna eller hur mycket något kommer att kosta dig. Förmodligen är du säkert redan bekant med begreppet ränta och vet att den brukar anges i procent.