Räntor vid P2P

Bankerna har länge haft ett oligopol-liknande marknadsläge när det kommer till deras låneverksamhet. När man som privatperson varit i behov av kapital har man helt enkelt vänt sig till banken där man har sitt sparkonto och kanske också ett bolån. Men i takt med att internet utvecklades och tjänster digitaliserades öppnades det upp nya möjligheter även inom bankvärlden. Ett stort antal finansiella tjänster har digitaliserats under senare år och vi ser idag en tydlig ökning av mindre aktörer på marknaden – uppstickare med ny teknik och entreprenörsanda som motto.

Ett koncept som fått stort genomslag på internet är så kallade Peer to Peer-lån. Låneformen kallas ibland även för marketplace lending, crowdlending eller person till person-lån.

Vid traditionell bankverksamhet använder bankerna kundernas besparingar för att finansiera sin utlåningsverksamhet. Vinsten av verksamheten går då till banken. Vid Peer to Peer utlåning är banken inte längre mellanhand. Istället lånar privatpersoner ut sina pengar direkt där behovet finns. Det är således privatpersoner med ett överskott av kapital som lånar ut till privatpersoner med ett kapitalbehov. Till sin hjälp har de så kallade Peer to Peer-plattformar som erbjuder sidotjänster som kreditprövningar och betalningslösningar till sina användare, allt för att underlätta utlåningen.

Fördelen med Peer to Peer-lån

P2P lån

Med Peer to Peer-lån gynnas samtliga parter. Genom att frångå bankerna som mellanhand kan både investerare och låntagare göra sig en bra affär. Investerarna som agerar utlånare får en hög avkastning på utlånat kapital och till en relativt låg kreditrisk. Statistik visar nämligen att svenskar har en hög betalmoral. Låntagarna å andra sidan får tillgång till ett konkurrenskraftigt lån till låg ränta.

Som investerare kan man också göra kreditupplysningar på de låntagare man överväger att låna ut till. Det minskar kreditrisken för den individuelle investeraren och är samtidigt en stärkande grund för hela Peer to Peer branschen. Att till viss grad kunna kontrollera kreditrisken är en avgörande faktor för en framgångsrik utlåning.

En annan faktor som gjort att Peer to Peer-lån blivit så stort är att utlåning är en väldigt gynnsam verksamhet. Bankerna tjänar varje år miljarder på sin utlåning. Genom Peer to Peer-lån går istället majoriteten av vinsten till dig som privatperson, vare sig du är investerare eller låntagare inom Peer to Peer.

Aktörerna på marknaden

Det finns ett antal aktörer på den svenska marknaden som i dagsläget erbjuder Peer to Peer-lån. Aktörerna är till skillnad från bankerna dock inga långivare. De förser istället investerare och låntagare med en mycket välutvecklad infrastruktur som täcker både säkerhets- och betalningslösningar. De erbjuder legitimering via Bank-ID och tillhandahåller kreditupplysningar för potentiella låntagare samt tidigare betalningshistorik inom nätverket.

I Sverige har vi även ett välfungerande system för inkassering av fordringar. Både privata inkassoföretag och den statliga myndigheten, Kronofogden, bidrar till att sänka kreditrisken inom svenskt näringsliv. Systemet gynnar särskilt kreditintensiva branscher som exempelvis låneverksamhet och Peer to Peer-utlåning.

Räntan vid Peer to Peer-lån

P2P investering

Till skillnad från traditionell utlåning är det för Peer to Peer-lån inte bankerna som sätter räntan. Det är dock inte nödvändigtvis heller du som investerare som bestämmer räntan. För vissa Peer to Peer-plattformar bestäms räntan av den aktör som driver plattformen. Andra plattformar överlåter till investeraren och låntagaren att själva komma överens om en ränta. Är man ny som investerare inom Peer to Peer-lån kan det vara en fördel att överlåta detta ansvar till de som driver plattformen. De har av naturliga skäl erfarenhet inom området och en vana att bedöma lånets kreditrisk och utefter det sätta en rimlig ränta. För mer erfarna investerare kan friheten att sätta sin egen ränta generera större intäkter. Men räntan måste alltid bestämmas i förhållande till lånets kreditrisk. Kreditrisken för ett lån är mycket svårbedömd och risken finns att du sätter en för låg ränta på ditt utlånade kapital. Andra former av investeringar som kan ge en högre ränta är aktier och fonder. Hos forvaltarbrevet.com kan du läsa mer om sådana former av investeringar.

Fast eller rörlig ränta vid Peer to Peer-lån

Precis som för vanliga privatlån förekommer det för Peer to Peer-lån både fast och rörlig ränta. Är räntan fast förblir den oförändrad under lånetiden. Fördelen med detta är att du får en god översikt över lånets totalkostnad. En rörlig ränta däremot, förändras i takt med konjunkturläget i Sverige. Vid lågkonjunktur faller generellt sätt räntorna och vid högkonjunktur ser vi ofta stigande räntor.

Vissa Peer to Peer-plattformar erbjuder även sina låntagare lägre räntor i takt med att lånet betalas av. Det kallas för ett lojalitetsprogram och är ett incitament för låntagare att hedra låneavtalet och betala tillbaka sina lån till fullo.

Ansökningsförfarandet för Peer to Peer-lån

Ansökningsförfarandet för ett Peer to Peer-lån är väldigt snarlikt det för ett vanligt privatlån. Legitimeringen av dig som låntagare är, precis som för övriga låneformer, en viktig del av låneprocessen. De svenska Peer to Peer-plattformarna erbjuder ofta legitimering via Bank-ID. Det utförs även en kreditprövning på dig som låntagare, med hjälp av en kreditupplysning. Vilket kreditupplysningsföretag som används kan dock skilja sig mellan olika plattformar men två vanliga alternativ är Upplysningscentralen (UC) och Creditsafe.

Till skillnad från andra lån utfärdas Peer to Peer-lån i en kontext av ett nätverk. Plattformarna har ofta ett stort antal medlemmar och genom detta uppkommer även möjligheten att recensera sina låntagare. Denna möjlighet ger en extra dimension av kreditprövningen som då kan ta hänsyn till din betalningshistorik inom plattformen.

Sammanfattning

Nischade, digitala finansföretag är den stora konkurrenten till storbankerna och här är Peer to Peer-utlåning inget undantag. Det är tekniska framsteg som möjliggjort för driften av Peer to Peer-plattformarna. Att koppla ihop låntagare med ett stort antal investerare skulle vara mycket resurskrävande om det skedde manuellt. Med hjälp av e-legitimering samt digitala kreditupplysningar och betalsystem har man lyckats effektivisera låneprocessen och skapat lönsamma Peer to Peer-lösningar.

Det finns fördelar med Peer to Peer-lån både för investerare och låntagare. Genom att man undgår banken som mellanhand kan båda parter, tillsammans med plattformens ägare, dela på den vinst som bankerna tidigare gjort på att koordinera utlåningen. Plattformarna erbjuder både investerare och låntagare goda villkor. De säkerställer identifieringen av användare, utför en gedigen kreditprövning och tillhandahåller lösningar för överföring av lånebeloppet.