sparränta Ett sparkonto är något som de flesta svenskar använder sig av. Ofta kombineras sparkontot med ett vanligt transaktionskonto men det är endast sparkontot som ger sparränta. Vilken ränta du erbjuds varierar dock kraftigt både beroende på sparkontots villkor och valet av kreditinstitut. Genom besparingar skapar man en tryggare framtid för sig själv och sina nära. Sparkontot fyller även en viktig funktion för bankerna. Det är nämligen genom inlåning från allmänheten som bankernas verksamhet växer. För att säkerställa att man får bästa möjliga avkastning på sina besparingar bör man alltid jämföra sparräntor. Nedan listar vi sparinstitut och andra aktörer som just nu erbjuder en förmånlig sparränta.

Bästa sparräntor 2024

Avanza

Avanza Avanza är en bank och nätmäklare som kanske främst gjort sig känd för sina oändliga möjligheter till trading. Men hos Avanza kan du även spara pengar i ett traditionellt sparkonto med en betydligt högre ränta än hos den vanliga banken. Väljer du att öppna ett sparkonto hos Avanza kan du i skrivande stund förvänta dig en sparränta på mellan 0,30-0,75%.

ÖPPNA SPARKONTO

Lendify

Lendify Lendify erbjuder en P2P plattform där låntagare och investerare kan mötas utan mellanhänder. Väljer du att investera hos Lendify kan du förvänta dig en avkastning mellan 2,50-6,00%. Du bör dock vara medveten om den risk som är kopplad till denna typ av sparande. Att investera i lån kan inte liknas med att spara pengar i vanligt sparkonto. Detta alternativ rekommenderas därför enbart med dig som besitter förkunskap om sparformen.

HoistSpar

HoistSpar Hos HoistSpar kan du spara med hög ränta samtidigt som dina pengar omfattas av lagen om insättningsgaranti. Väljer du att binda dina sparpengar på ett fastkonto hos HoistSpar så kan du få upp till 2% sparränta. För sparkontot med fria uttag ligger istället sparräntan på 0,60% vilket fortfarande är mer än vad storbankerna ger.

Komplett Bank

Komplett Bank Hos Komplett Bank kan du öppna ett sparkonto och få 0,92% årlig effektiv sparränta. Komplett Banks högräntekonto lämpar sig för dig som vill göra insättningar mellan 50 000 kr till 1 miljon kronor. Sparkontot omfattas av den norska bankgarantifonden. Hos Komplett Bank sparar du utan avgifter, bindningstid och begränsade uttag.

ViaSpar

viaspar ViaSpar är en inlåningsverksamhet där du kan spara till hög ränta. I skrivande stund erbjuder man en sparränta mellan 4,50-8%. Hur hög ränta du får beror på hur lång tid du väljer att binda upp dina pengar. För att få den lägsta sparräntan på 4,50% krävs ingen bindning. Väljer du att spara i kapitalkonto till högre ränta så kan du binda upp pengarna i allt mellan 1-3 år. Innan du öppnar ett sparkonto hos ViaSpar bör du vara medveten om att pengarna du sätter in inte omfattas av insättningsgarantin.

Avanza spar

Att sparande är populärt i Sverige är det ingen tvekan om. Hela 90 procent av alla svenskar sparar kontinuerligt en del av sin månadsinkomst och omkring 25 procent placerar hela sitt sparande på sparkontot. På grund av det gällande ränteläget i Sverige är sparräntan dock relativt låg nu. Det finns dock ett stort antal banker och sparinstitut på den svenska marknaden, vilket gör att alternativen och möjligheterna till en god sparränta är många. Det är därför viktigt att jämföra räntor mellan olika kreditinstitut. På så sätt försäkrar du dig om att du faktiskt får en konkurrenskraftig ränta på ditt sparande. Vid valet av sparkonto är det även av vikt att förstå bankens underliggande verksamhetsrisk. Ett tryggt sparande kräver nämligen också att kreditinstitutet i fråga har en stabil verksamhet.

Sparräntan för olika kontotyper

sparränta på olika sparkonton Sparkontot finns i ett antal former. Den högsta räntan får du om du väljer att låsa dina pengar på ett så kallat placeringskonto. Då är tanken att pengarna ska ligga orörda under en bestämd tid och uttag från kontot är därför förlagda med en avgift under perioden. Du får dock en högre sparränta om du väljer detta upplägg. Det beror bland annat på att bankerna får en bättre översikt över tillgängligt kapital och således kan optimera sin utlåning. Ju längre man väljer att låsa sitt kapital på placeringskontot, desto högre sparränta erbjuds man.

Ett annat alternativ är att välja ett traditionellt sparkonto. Du erbjuds då både sparränta och möjligheten att göra obegränsat med uttag från kontot, helt avgiftsfritt. Innan du väljer sparform så är en rekommendation att ta del av tips på hur du kan spara pengar.

Sparränta på företagskonto

Har du ett företag så kan du även passa på att sätta in en viss del av kapitalet på ett sparkonto. Givetvis måste det finnas utrymme kvar på själva transaktionskontot så att inte verksamheten påverkas. Som företagare har du även möjlighet att placera företagets pengar i olika värdepapper. Du kan enkelt starta upp en depå hos din vanliga bank eller så vänder du dig till en nätmäklare så som Avanza eller Nordnet. Tänk på att den som köper- och säljer värdepapper till företag måste ha en leikod. Du kan läsa mer om hur man lägger till leikod hos Avanza och Nordnet på Leiregister.se Utan en giltig leikod kommer du inte kunna placera ditt företags pengar i värdepapper.

Ränteläget i Sverige

Sparräntan på ett sparkonto påverkas väldigt mycket av Riksbankens styrränta. När styrräntan är hög ökar sparräntan och vice versa. I skrivande stund är styrräntan faktiskt negativ vilket innebär att sparräntorna hos de svenska bankerna för tillfället är väldigt låga. Man får således en väldigt låg avkastning på sina besparingar, vilket också gjort att efterfrågan på alternativa besparingslösningar ökat.

Alternativ till det klassiska sparkontot

Ett populärt och gångbart alternativ till ett sparkonto är att placera i räntefonder och fondspara. Till skillnad från aktier är räntefonder generellt sätt betydligt mindre riskfyllda men erbjuder ändå en högre avkastning än det traditionella sparkontot. Räntefonder placerar kapitalet i företags- och/eller statsobligationer. Det innebär att pengarna i fonden, genom skuldebrev, lånas ut mot en ränta.

Hur räknas sparräntan ut?

Sparräntan baseras på det nationella ränteläget samt bankernas prismodell. I prismodellen tas bankens egna kostnader med i beräkningarna. Även konkurrensen banker emellan påverkar sparräntan. Ju högre sparränta en bank är villig att erbjuda, desto högre blir dess konkurrenskraft. Vissa banker är villig att erbjuda en högre sparränta än genomsnittet för att locka nya kunder och behålla befintliga.

Hög sparränta hos Avanza

Att jämföra sparräntan mellan olika banker

jämför sparräntor mellan olika banker När du jämför sparräntan mellan olika banker bör du vara medveten om att det finns faktorer utöver själva räntan som är viktiga för dig som kund. Har du möjlighet bör du ta dig tid att förstå bankens verksamhet och dess verksamhetsrisk. Vissa banker bedriver mer riskfylld verksamhet än andra. Det kan handla om stora investeringar utomlands, en låg kapitalkvot eller riskfylld handel i finansiella instrument. Att bedöma risken i en banks verksamhet är väldigt svårt för en privatperson, men det är mycket möjligt att aktörer som erbjuder en väldigt hög sparränta har en mer riskfylld verksamhet än de med låg sparränta, även om så inte alltid är fallet.

Sparräntan hos de svenska bankerna varierar kraftigt. Hos vissa ligger den på under 1 procent medan andra erbjuder sparräntor på över 5 procent. Ofta varierar både riskbilden och villkoren för sparkontot med sparräntan.

Den effektiva sparräntan

Sparräntan anges i årlig form men uträkningen av räntan skiljer sig mellan kreditinstitut. Ju mer frekvent sparräntan beräknas, desto högre blir den effektiva räntan i slutet av året. Detta beror på den så kallade ränta på ränta-effekten. Om räntan till exempel beräknas dagligen eller månatligen får du nämligen ränta inte bara på ditt sparkapital under året utan även på räntepengarna. Fråga därför gärna din bank vad den effektiva sparräntan ligger på. Det är mycket möjligt att en bank med lägre nominell årsränta har en högre effektiv sparränta än konkurrenterna.

Vikten av att jämföra sparräntan mellan olika aktörer

Det finns en hel uppsjö av kreditinstitut som erbjuder sparkonton. Utöver storbankerna finns det så kallade sparinstitut som är specialiserade på inlåning. Det bästa sättet att höja din sparränta är att göra en gedigen jämförelse av de olika aktörerna på marknaden. Jämför den effektiva sparräntan och ta hänsyn till de verksamhetsrisker som banken eller kreditinstitutet har.

Rörlig eller fast sparränta

Precis som vid utlåning kan du även för ett sparkonto välja om du vill ha rörlig eller fast ränta. Den rörliga sparräntan är normalt sätt högre då det innebär en risk för bankerna att låsa sparräntan. Denna risk kallas för ränterisk. Förändras konjunkturläget och styrräntan i framtiden så påverkar det nämligen räntorna i Sverige överlag och har banken då lovat dig en viss ränta får de själva stå för eventuella förändringar i kostnaderna.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar dig ditt sparkapital i det fall att kreditinstitutet som håller dina besparingar försätts i konkurs. De flesta svenska banker och sparinstitut täcks av insättningsgarantin men dubbelkolla alltid detta för säkerhets skull. Insättningsgarantin gäller för ett belopp på upp till 950 000 kr. Insättningsgarantin gäller besparingar i kontanter oavsett om de hålls på ett sparkonto eller transaktionskonto.