vad är ränta Ränta är en avgift som betalas i samband med att pengar lånas ut eller står till ens förfogande. Den som betalar ränta kan vara antingen en privatperson, ett företag, eller en statlig myndighet. När ränta betalas finns det alltid en motpart som tillgängliggör kapitalet och erhåller ränta som betalning för detta.

Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta

Man brukar skilja mellan den nominella räntan och den effektiva räntan. Den nominella räntan innefattar endast den överenskomna räntesatsen. Det finns dock kostnader hänförliga till hanteringen av kapital. Långivare fakturerar exempelvis uppläggningsavgifter och månatliga administrationsavgifter i samband med lån. Den effektiva räntan inkluderar samtliga kostnader för lånet. Både den nominella och effektiva räntan anges i procent och på årlig basis.

Skillnaden mellan fast och rörlig ränta

Vid både in- och utlåning kan man ofta välja mellan fast eller rörlig ränta. Rörlig ränta innebär att räntan varierar över tid. För ditt lånade kapital kan du med rörliga ränta inte förutse den totala lånekostnaden. För ditt sparade kapital kan du heller inte förutse din framtida avkastning. Den rörliga räntan är generellt sätt lägre. Det beror på att en rörlig ränta eliminerar ränterisken för långivaren. Förändras ränteläget höjer långivaren bara sin ränta. På kort sikt kostar därför ett lån med rörlig ränta generellt sätt mindre. På lång sikt kan ett lån med fast ränta dock bli billigare. Eftersom en rörlig ränta per definition förändras är det mycket möjligt att den överstiger din fasta ränta i framtiden. Vid valet mellan rörlig och fast ränta är det därför bra om du har en grundläggande förståelse för konjunkturcykeln och dess effekt på räntorna.

En fast ränta är oförändrad under avtalstiden. Du kan låsa din ränta från några månader upp till ett antal år, under vilket din ränta hålls oförändrad.

Samla dina lån hos Lendo

Ränta vid utlåning

ränta vid utlåning När man som privatperson eller företag lånar pengar av en långivare betalar man ränta på utlånat kapital. Det belopp man betalar ränta på kallas för det räntebärande kapitalet. Räntan ska täcka långivarens kostnader för utlåningen samt bidra med en vinst till utlåningsverksamheten. Den ränta du betalar skiljer sig åt beroende på vilken långivare du väljer. Detta beror på att utlåningskostnader och prissättning skiljer sig åt mellan långivare. Exempelvis är det ofta bättre att ta ett blancolån än att handla på avbetalning då ett blancolån ger dig möjlighet till ränteavdrag medan ett köp på avbetalning från t ex en elektronikkedja till största del består av icke avdragsgilla avgifter.

Ränta vid inlåning

När du placerar dina besparingar på ett sparkonto får du i regel alltid ränta på det sparade kapitalet. Denna ränta kallas i dagligt tal för sparräntan. Sparräntan är lägre än den ränta du skulle betala för att låna pengar av samma bank. En banks primära verksamhet är nämligen att generera vinst genom in-och utlåning. Det är kundernas besparingar som främst används till utlåning och för att affärsmodellen ska vara lönsam för bankerna krävs att utlåningsräntan är högre än sparräntan.

Den ränta som du erbjuds för dina besparingar påverkas mycket av ditt specifika avtal med banken. Om du väljer att låsa ditt kapital får du en högre ränta. Detta då det ger bankerna en bättre översikt över tillgängligt kapital.

Ränta-på-ränta effekten

Vid inlåning har ränta-på-ränta effekten en stor betydelse. Effekten har att göra med hur ofta räntan räknas ut. Vanliga frekvenser är månatligen, kvartalsvis och årligen. Ju oftare räntan räknas ut, desto högre blir den faktiska räntan som du erhåller för ditt sparade kapital. Detta beror på att du under året inte bara får ränta på det ingående kapitalet utan även för räntepengarna vid varje omräkning.