Ordlista När det talas om räntor dyker det inte sällan upp en del krångliga termer som man kanske inte alltid har koll på. Med anledning av detta har vi på Allt om Räntor sammanställt en lista över vanligt förekommande ord och termer. Vår förhoppning är att du med denna ordlista enklare ska kunna förstå de olika begreppen och sammanhangen där dessa förekommer. Om du har förslag på ord som saknas och som är relevanta när man diskuterar räntor så får du mer än gärna kontakta oss med dina tips.


A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


A

Autogiro

En summa som skall betalas in dras automatiskt från ett förutbestämt konto vid ett förutbestämt datum.

Avdragsgill

En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag.

Aviavgift

Kostnad för utskick av inbetalningskort.

Avkastning

De pengar som du tjänar tack vare placerade pengar i aktier eller räntebärande papper. Pengar som genererar pengar.


B

Bankdagar

Ekonomisk term för när banker normalt har öppet. Vanligtvis vardagar som inte berörs av någon form av helgfirande.

Banksekretess

En lagstiftning som finns till för att bedöma hur mycket information kring en bankkund som får lämnas ut.


D

Dröjsmålsränta

Ränta och avgift som uppstår till följd av en fodran inte betalts i tid. Du blir alltså drabbad av en extra avgift på grund av att du inte följt avtalet.


E

Effektiv ränta

Den effektiva räntan visar hur mycket lånet totalt kostar med hänsyn till alla kreditkostnader angivet som en årlig räntesats.

E-legitimation

Ett sätt att identifiera dig när du gör ansökningar online och behöver skriva under. Skaffas enkelt via din bank.


I

Insättningsgaranti

Statlig garanti som ges privatpersoner som sparar pengar. Staten ersätter upp till 500 000 kronor om bolaget går i konkurs.


K


Kalenderhalvår

Året delas in i två kalenderhalvår. 1 januari – 30 juni och 1 juli till 31 december.

Kapitalvinst

När du får en avkastning och tjänar pengar genom en placering gör du en kapitalvinst.

Kapitalförlust

När dina placeringar går under det värdet som du köpte dem för så förlorar du pengar om du säljer dem för det lägre värdet och gör en kapitalförlust.

Kredit

Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.


L

Lån

Se kredit

Låneränta

Den ränta som tas ut som kostnad för att du fått möjlighet att låna pengar.

Löptid

Tid som sträcker sig över givna villkor.


M

Marknadsvärde

Det pris som marknaden är beredd att betala för en viss produkt.


N


Nominellt belopp

Det fasta värdet på värdehandlingen, det vill säga pappersvärdet. Ingen hänsyn tas till värdeförändringar.


P


Penningmarknad

Den delen av en räntemarknad som ger en fastställd avkastning då det handlas med instrument.


R

Reporänta
Riksbankens styrränta som anger den ränta som bankerna får ta del av pengar från Riksbanken. Påverkar konsumenternas ränta i bankerna.

Ränta

Betalningen som banken ger dig för att du placerar hos dem.

Riksbanken

Bankernas bank. Den bank som sätter styrräntan eller reporäntan och det institut som lånar ut pengar till bankerna.


S

Styrränta

Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.

Sparränta

Se ränta.

Schablon

En mall för vad som skall betalas om du inte kan bevisa någonting med kvitton eller liknande. Ett generellt avdrag som får göras utan bevis.


T

Transaktion

Ett ekonomiskt flöde som sker mellan två eller flera enheter och är avtalad på förhand.


U

Upplupen

Någonting som uppkommit efter exempelvis en betalning har skett. Summan blir därför en skuld till nästa betalning.


V

Valuta

Term för olika länders pengar.

Värdeökning

Pengar som blir mer värda tack genom exemplevis en ökning i börsindex eller en ökad ränta.


Å

Återbetalningstid

Den förutbestämda tiden som en summa pengar skall återbetalas under.


Ö

Övertrasseringsavgift

Den avgift som du måste betala på grund av att du överstigt summan pengar som du har på ditt konto.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö