Riksbanken är Sveriges centralbank samt också en av världens äldsta centralbanker då den grundades 1668. Riksbankens uppgifter innebär att de ansvarar för den svenska penningpolitiken samt att se till att betalningsväsendet är säkert och stabilt. Det är riksbanken som ger ut sedlar och mynt och fastställer reporäntan som idag är Sveriges styrränta. Chefen för riksbanken utses av Riksbanksfullmäktige som i sin tur utses av Riksdagen. Förordnandet gäller över sex år och just nu är det Stefan Ingves som är ansvarig.

Riksbanken sätter styrräntan

Anledningen till att de flesta privatpersoner vet vad riksbanken är brukar vara just när det kommer till räntor. Eftersom det är Riksbanken som bestämmer styrräntan för landet, den ränta som sätter nivån för alla övriga räntor i landet så blir det stor effekt vid ökningar och sänkningar i just den räntan.

Men riksbanken gör mycket mer än sätter reporäntan och trycker pengar. De har också hand om Sveriges guld- och valutareserv och kan med den senare påverka kursen för den svenska kronan. De lånar även ut pengar till Internationella valutafonden om det behövs precis som till de svenska bankerna. Varje vecka presenteras en rapport över hur riksbankens tillgångar och skulder ser ut.