bolåneränta Bolån är Sveriges mest populära lån. Omkring 77 procent av svenska hushålls skuldsättning består av bolån. Detta kan förklaras både av den rådande bristen på hyresrätter i samhället och det faktum att det historiskt sätt visat sig vara en väldigt gynnsam investering att äga sin egen bostad. På den svenska bolånemarknaden finns ett stort urval av banker och kreditinstitut som erbjuder bolån. Vi har de traditionella storbankerna, mindre kreditinstitut och även så kallade bolåneinstitut som valt att specialisera sig på just bolån.

Varje ny aktör på bolånemarknaden bidrar till en konkurrenskraftig marknad och räntesättning. Därför bör man alltid jämföra bolåneräntor. Bolåneräntan sätts dock alltid individuellt och det finns ett antal faktorer som påverkar räntesättningen. Både den övergripande konkurrensen på marknaden, det nationella ränteläget, din kreditvärdighet och ditt val mellan rörlig och fast ränta påverkar din bolåneränta.

Bevaka bolån hos Lånekoll

Jämför bolåneräntor hos dessa aktörer

Comboloan

Comboloan Comboloan är en bolåneförmedlare så hjälper dig att pruta dina bolån. Genom att göra en ansökan hos Comboloan kan du både få hjälp med att hitta den lägsta boräntan samt flytta dina bolån. Comboloan erbjuder även förmedling av vanliga privatlån.

JÄMFÖR HÄR

Lånekoll

Lånekoll Lånekoll är en låneförmedlare som hjälper privatpersoner att jämföra lån och räntor. Bland de räntor som du kostnadsfritt kan jämföra hos Lånekoll återfinns bolåneräntor. Lånekoll samarbetar med de främsta bankerna och bolåneinstitutet i landet vilket gör att du kan få många låneerbjudanden med enbart en ansökan. Med anledning av det omfattande samarbetet har du även goda möjligheter till att sänka din nuvarande bolåneränta.

JÄMFÖR HÄR

MittBolån

MittBolån MittBolån ägs av Schibsted och erbjuder en kostnadsfri jämförelsetjänst för bolån och bolåneräntor. Med MittBolån kan du både få hjälp med nya bolån samt att omförhandla dina gamla lån. Du sparar både tid och pengar och har möjlighet att få de bästa villkoren och den lägsta möjliga boräntan.

MyLoan

MyLoan MyLoan är en annan aktör som är behjälplig om du vill jämföra bolån och boräntor. Hos MyLoan listas olika bolåneinstitut som gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt se de olika boräntorna som erbjuds. I nuläget är det inte möjligt att skicka in en ansökan via MyLoan för dig som vill teckna bolån. Däremot erbjuder man denna tjänst för både privatlån och billån.

Här följer en lista över bolåneräntor på den svenska marknaden*

  • SEB – bolåneränta från 1,94%
  • Swedbank – bolåneränta från 1,95%
  • Skandia – bolåneränta från 1,10%
  • SBAB – bolåneränta från 1,29%
  • Ica banken – bolåneränta från 1,60%

* Datan är inhämtad 2019-08-21.

Hur bolåneräntan bestäms

vad påverkar boräntan Nedan kan du läsa mer om vilka faktorer som påverkar boräntan samt hur bolåneräntan bestäms. Vissa av dessa faktorer kan du påverka själv medan andra faktorer är helt utom din kontroll.

Det nationella ränteläget

Ränteläget i Sverige påverkas starkt av Riksbankens penningpolitik. Riksbanken har ett antal olika verktyg för att påverka ränteläget i Sverige, där styrräntan är den mest kända. Styrräntan är den ränta som Riksbanken begär för sin ut- och inlåning till Sveriges banker och kreditinstitut. Bankerna tar denna kostnad i beräkning när de prissätter sina bolån. Det gör att bolåneräntan varierar med styrräntan.

I skrivande stund är styrräntan negativ vilket innebär att bankerna får betala för sina insättningar hos Riksbanken. Det är en av anledningarna till att bolåneräntorna är så pass låga som de är idag.

Konkurrensen på marknaden

Utbud och efterfrågan är avgörande för prissättningen av alla produkter och tjänster på en marknad. Bolån är här inget undantag. Ju fler aktörer det finns på bolånemarknaden, desto högre blir både utbudet av bolån och konkurrensen på marknaden. Detta gör att långivare är villiga att sänka sina vinstmarginaler, vilket innebär lägre bolåneräntor för dig som låntagare.

Kundens kreditrisk

Innan banken erbjuder dig ett bolån eller kreditlån gör de en kreditprövning på dig som sökande. Till sin hjälp har de både den kreditupplysning som beställs på dig som låntagare i samband med din ansökan och de uppgifter du själv lämnat. Vid en kreditprövning granskas din betalningshistorik, din inkomstnivå, din nuvarande skuldsättningsgrad samt eventuella betalningsanmärkningar. Det är den sammanvägda bedömningen av dessa faktorer som avgör vilken kreditrisk du utgör för banken. Ju högre din kreditrisk är desto högre blir din bolåneränta.

Förr var det vanligt att bolånet delades upp i två olika lån – ett bottenlån och ett topplån. Bottenlånet var den del av lånet som hade den underliggande fastigheten som säkerhet. Medan topplånet var ett lån utan säkerhet. Efter att reglerna om bolånetaket trädde i kraft 2010 används begreppen mer sällan. Normalt sätt består bolånet numera endast av ett säkrat lån och en kontantinsats. Kontantinsatsen ska vara på min 15% av bostadsvärdet. Storleken på kontantinsatsen påverkar din kreditrisk. Har du möjlighet att lägga en högre kontantinsats än minimikravet kommer det därför att sänka din bolåneränta.

Rörlig eller bunden ränta

Det kanske mest kända sättet att sänka sin bolåneränta på är att välja en rörlig ränta. En helt rörlig ränta erbjuder bankerna dock inte utan det är den 3 månader bundna räntan som i dagligt tal kallas för den rörliga räntan. Anledningen till att bankerna ofta erbjuder en lägre räntesats för räntor med kort bindningstid är att framtiden är svår att förutse. Väljer du att låsa din ränta är det banken som får ta konsekvenserna av eventuella ränteförändringar under bindningstiden. Denna risk kallas för ränterisk och är något som banken tar betalt för.

Det är dock inte alltid så att den rörliga räntan är lägre. I skrivande stund är det faktiskt så att bolåneräntan med 2 års bindningstid är lägst hos de flesta långivare. Det beror på förväntningar om det framtida konjunkturläget. Många långivare ser en lågkonjunktur inom räckhåll. Eftersom en lågkonjunktur innebär ett allmänt lägre ränteläge, är den bundna räntan i nuläget, trots ränterisk, lägre än den rörliga.

Effektiva sätt att sänka sin bolåneränta

Det mest effektiva sättet att sänka sin bolåneränta är att höja kontantinsatsen. Förutom att du erbjuds en lägre räntesats blir också lånebeloppet mindre, vilket innebär att din räntekostnad räknat i kronor minskar. Ett annat sätt at sänka sin bolåneränta är att göra en gedigen jämförelse av bolån från olika långivare. Prissättningen av bolån varierar mellan olika långivare och genom en jämförelse har du därför goda möjligheter att sänka din bolåneränta. När du ansöker om ett bolån har du ofta möjlighet att boka in ett personligt möte med långivaren. Du kan här ta tillfället i akt att argumentera för din sak. Lyft fram fördelarna med dig som låntagare. Bolåneräntan sätts som sagt individuellt och genom goda argument är det möjligt att påverka räntesatsen.

Vill du sänka din övergripande lånekostnad är ett smart sätt att höja amorteringstakten. Det finns redan idag minimikrav vad gäller amorteringen av ett bolån, men har du möjlighet att amortera lite extra så kommer det att sänka lånets totalkostnad.

Sammanfattning

Bolån utgör majoriteten av svenska hushålls skuldsättning. Det är populärt att låna till sin egen bostad både på grund av bristen på hyresrätter men också för att det historiskt sätt visat sig vara en väldigt gynnsam investering.Den svenska bolånemarknaden präglas av en hög konkurrens vilket leder till lägre bolåneräntor. Men det finns även andra faktorer av betydelse. Det nationella ränteläge, din kreditrisk, valet mellan rörlig- och fast ränta samt din kontantinsats är alla faktorer som ligger till grund för den bolåneränta du erbjuds.

För bolån har du som låntagare ofta möjlighet att diskutera din räntesats med långivaren. Genom goda argument är det därför inte omöjligt att påverka din bolåneränta. Eftersom bolåneräntan även skiljer sig mellan olika långivare tjänar du ofta på att göra en gedigen jämförelse.