En fast ränta innebär att nivån för en viss ränta stannar på en och samma nivå under den tid som har avtalats som bindningstid. En fast ränta blir oftast aktuell när det gäller räntor vid lån eftersom en ränta för lånet varierar och är därför lägre och högre om vartannat. För att stabilisera och få en ständigt låg nivå erbjuder därför de flesta låneinstitut kunderna att binda sin ränta på en specifik nivå under en avtalad tid. Risken med den fasta räntan blir att om den motsatta, rörliga räntan, går under den nivå som avtalats fram som fast får inte kunden ta del av den lägre räntenivån utan måste betala ränta efter den nivå som bestämts. Vice versa gäller då den rörliga räntan sticker upp högre än den avtalade fasta nivån. Då tjänar de som bundit sin ränta på det eftersom de inte behöver betala lika mycket som de kunder som fortfarande betalar sin ränta utefter en rörlig. Som jämförelse kan man tänka på fast och rörligt elpris.

Ränta med tak

Det finns både för- och nackdelar med fasta och rörliga räntor men det har historiskt sett inte varit negativt att ha sin ränta utefter den rörliga. Det finns också ett mellanting för de olika formerna som kallas för ränta med tak. Där använder man sig av den rörliga räntan och betalar utefter den förutsatt att inte den drar iväg över en punkt som kunden har bestämt som tak. Skulle den gå över taket betalar kunden endast ränta efter den nivå som taket är ställt på. Motprestationen mot kreditgivaren blir en extra avgift som alltid betalas vare sig räntan ligger under eller över taket.

Vad ska man välja?

Innan du bestämmer dig för om du ska binda räntan eller inte bör du tänka igenom ett antal saker. Hur ser din ekonomi ut? Klarar den oförutsedda ränteökningar eller är det bättre med en fast och förutsägbar månadsavgift? Hur ser marknaden ut, verkar räntan vara på väg upp eller ner? Här kan man ta hjälp av banken för att värdera situationen och risken för ränteökningar. Ta också i beaktande hur lång tid du ska betala av på lånet och hur länge du eventuellt kan tänkas vilja binda räntan. Räkna gärna på hur mycket extra en rimlig ränteökning skulle kunna kosta varje månad så att du vet hur mycket pengar det kan handla om.