Sedan 2015 måste banker och kreditinstitut öppet redovisa snitträntorna på bolån. Det betyder att du som kund får större insyn i hur stor ränta bankens kunder egentligen betalar för sina lån.

Tidigare har bankerna endast visat sina listräntor på bolån, det vill säga de maxräntor som banken erbjuder sina kunder. Men i verkligheten skiljer sig oftast listräntorna från de verkliga räntorna då bankerna erbjuder många kunder förmånligare bolåneavtal. Därför införde Finansinspektionen det nya kravet på att bankerna istället ska visa sina snitträntor, på så sätt ser du som kund vad medelräntan är hos banken. Kunskapen kan du sen använda när du ska pruta på din bolåneränta och förhandla om räntenivån med banken.

Tänk på att du oftast inte automatiskt får lika bra ränta som snittet bara för att du försöker pruta. Det krävs oftast en förhandling där du som kund behöver uppfylla vissa villkor för att få lägre ränta än listräntan, exempelvis att du flyttar över dina sparpengar till banken.