jämför låneräntor

Låneränta kan beskrivas som den kostnad en bank eller ett låneinstitut tar ut för att du ska du ska få låna pengar. Man kan jämföra det med en motprestation eller en ersättning för den kreditrisk som banken faktiskt tar genom att låna ut sina pengar. Man ska inte heller underskatta värdet av att banken precis som alla andra bolag är vinstdrivande och därmed måste kunna räkna hem sina affärer. Låneräntan betalar du löpande till banken under lånets löptid. Räntesatsen kan variera mellan olika lån och inte alla låntagare erbjuds samma ränta. Istället sätts låneräntan oftast individuellt utefter kundens ekonomiska förutsättningar. Oavsett vilka förutsättningar du har så ska du inte betala mer ränta än du behöver. Därför rekommenderar vi dig att alltid jämföra låneräntor innan du ansöker om ett lån. Nedan ser du banker, låneinstitut och låneförmedlare som erbjuder privatlån utan säkerhet. Genom tabellen som visas kan du enkelt jämföra räntor och villkor hos respektive långivare.

Jämför låneräntor och villkor

Låneräntan sätts individuellt

individuell räntesättning

I de flesta fall så sätts låneräntan individuellt när det gäller privatlån utan säkerhet. Detta innebär att det är dina ekonomiska förutsättningar och din återbetalningsförmåga som ligger till grund för vilken ränta du får. Därtill kan låneräntan såklart variera mellan olika banker och institut. I de fall där räntan sätts individuellt så tas bankens kreditrisk i beaktning när räntan bestäms. Om du som kund utgör en hög kreditrisk genom att kanske inte ha särskilt god ekonomi så kommer du att få betala en högre ränta. Detta då banken tar en högre risk och inte kan vara säker på att få tillbaks sina utlånade pengar i tid. Om du istället har en väldigt god ekonomi med få förfrågningar, hög inkomst och få andra skulder så kommer du att erbjudas en låg låneränta. Detta då chansen att du sköter återbetalningen av lånet är hög. Här är kreditrisken som banken tar inte särskilt hög och därför behöver man inte kompensera någon risk genom en hög ränta.

Även saker så som lånesumma och återbetalningstid kan spela in när banken sätter din ränta. När det gäller privatlån och andra lån utan säkerhet så brukar räntespannet ligga runt 2,95-29,95%. Men räntespannet kan se väldigt olika ut beroende vilket låneinstitut du vänder dig till. Storbankerna har ofta relativt låga räntor men ställer också lite högre krav på sina låntagare. Det finns även alternativa låneinstitut som har högre ränta men som ger personer med en sämre kreditvärdighet möjlighet att få låna pengar. Oavsett hur dina ekonomiska förutsättningar ser ut så bör du alltid jämföra räntor från flera långivare innan du ansöker om ett lån.

Fast- eller rörlig låneränta?

Beroende på vad det är för typ av lån du tar så kan du komma att behöva ta beslut om huruvida du vill ha fast- eller rörlig låneränta. I de flesta fall är detta redan något som banken har bestämt. När det gäller vanliga annuitetslån så är det vanliga att man har en rörlig ränta. Detta innebär att räntan följer förändringar som görs i reporäntan. Förändras reporäntan så kommer även din låneränta att förändras. Det samma gäller ränta på företagslån. Detta till skillnad mot ett lån där räntan är fast. Då förblir räntan densamma under hela lånets löptid. Med andra ord behöver du inte oroa dig för att få ökade kostnader under återbetalningstiden. Å andra sidan kan du inte heller ta del av räntesänkningar när dessa sker.

Oavsett om du har fast- eller rörlig låneränta så betalas denna på månatlig basis. Det finns två sätt att återbetala privatlån utan säkerhet. Det handlar om rak amortering och annuitetslån. Med ett annuitetslån återbetalar du samma belopp varje månad under hela lånets löptid. Däremot kommer fördelningen av ränta och amortering inom månadskostnaden att förändras. I början består månadskostnaden främst av ränta medan den i slutet främst består av amortering. När det gäller rak amortering så innebär detta att du amorterar lika stor summa varje månad under återbetalningstiden. Däremot betalar du hög ränta initialt för att sedan få en lägre räntekostnad ju längre in i löptiden du är.

Effektiv ränta inkluderar avgifter

När du jämför lån och räntor bör du aldrig stirra dig blind på den nominella årsräntan. Även om denna ränta säger något om kostnaden för själva lånet så avslöjar den långt ifrån allt. Istället är det den effektiva räntan du bör jämföra. Den effektiva räntan är alltid högre än den nominella räntan för lånet. Detta då den effektiva räntan utöver nominell ränta även innefattar lånets samtliga kostnader. Det handlar om kostnader så som uppläggningsavgift, administrationsavgift och andra typer av avgifter. Genom att långivare enligt lag måste informera om den effektiva räntan vid marknadsföring av sina lån kan man inte föra kunder bakom ljuset med dolda kostnader. Istället avspeglas samtliga kostnader för lånet i den effektiva räntan.

För att förstå hur den nominella räntan och den effektiva räntan kan skilja sig åt ska vi visa ett exempel. Säg att du vänder dig till en kreditgivare som erbjuder snabblån. Den nominella räntan för ett lån på 8000 kr som återbetalas under 180 dagar är 39%. Men utöver ränta tar kreditgivaren även ut en uppläggningsavgift om 350 kr. Därtill är kunden tvungen att betala en månatlig administrationsavgift på 45 kr. Alla dessa kostnader ingår i den effektiva räntan för lånet som är 89%. Trots att den nominella räntan på detta exempellån alltså var 39% så blev den effektiva räntan så hög som 89%. Hade du bara stirrat dig blind på den nominella räntan så hade du alltså aldrig fått en rättvisande bild av vad lånet faktiskt kostade.

Lån med förutbestämd låneränta

lån med förutbestämd ränta

Det finns även de lån som har en fast och förutbestämd ränta. Exempel på sådana lån är högkostnadskrediter och andra typer av snabblån. När du ansöker om ett sådant lån så kommer inte dina ekonomiska förutsättningar kunna påverka den ränta du får. Istället arbetar lånebolag som erbjuder sådana krediter med en fast ränta som redan är satt. Denna ränta gäller sedan samtliga låntagare som vänder sig till kreditgivaren. Inte sällan är räntan väldigt hög och den nominella årsräntan ligger i regel runt 39%. Alltså en betydligt högre ränta än om du vänder dig till ett större låneinstitut eller en bank och ansöker om ett privatlån utan säkerhet. Sådana lån kan du jämföra på jämförelsesajten www.alltomprivatlan.se. Du kan även jämföra bolåneräntor för att veta att du får lägsta möjliga ränta.

Anledningen till att man kan ta ut en sådan ränta är att personer ändå väljer att låna pengar. Detta då lån så som högkostnadskrediter inte kräver särskilt mycket av den som lånar. Med andra ord finns det möjlighet att låna även för den med betalningsanmärkningar eller utan fast inkomst. Vidare betalas lånen ut snabbt och är väldigt tillgängliga. Men allt detta har alltså ett högt pris i en oerhört hög låneränta som är fast oavsett ekonomiska förutsättningar.