dröjsmålsränta En dröjsmålsränta är någonting som uppkommer i takt med att du inte sköter dina betalningar som du ska enligt ett avtal som tecknats. Exempelvis kan det handla om att du skall betala ränta på ett lån och får ett inbetalningskort som du inte betalar. Du avstår helt enkelt att betala vilket kommer få till följd att det kommer ytterligare påminnelser om att du måste betala och hot om att det till slut kommer att gå till inkasso. Många företag väljer därför att lägga på en ganska rejäl ränta på beloppet som inte betalats in som läggs på som en extra avgift utöver den vanliga inbetalningen som förväntas att ske.

Dröjsmålsränta är en typ av förseningsavgift

Dröjsmålsräntan blir således en form av en förseningsavgift men istället för att ta en fast avgift tas en dröjsmålsränta ut vilket gör att långivaren tjänar betydligt mer pengar på att du inte sköter dig. Det är därför viktigt att hålla sig undan dröjsmålsräntorna, inte minst för att de i slutändan kan leda till betalningsanmärkningar och inkasso. Det kan också hända att företaget även lägger på en avgift för administrationskostnaden som blir när de måste skicka ut påminnelser.

En dröjsmålsränta kan endast tas ut om det regleras i avtalet som du ingått. Det skall stå i företagens villkor så att du på förhand är medveten om att det finns. Kontrollera därför noggrant vad som gäller innan du ingår ett avtal. Dröjsmålsräntan börjar räknas från och med den dag du skulle betalat, dvs förfallodagen för betalningen.

Hur mycket dröjsmålsränta som får tas ut finns det lagar som reglerar, under 2019 är den 8%.

Låna pengar via Lendo

Konsekvenser med att inte betala i tid

Förutom att det blir dyrbart att inte betala tillbaka på sina lån i tid så kan det även sluta med att ärendet hamnar hos kronofogden och att du får betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning låter inte så allvarligt, men i själva verket kan den ställa till med mycket bekymmer. Bland annat kan du få svårt att teckna olika slags abonnemang, låna pengar, få kreditkort, köpa saker på avbetalning eller teckna hyreskontrakt. En betalningsanmärkning försvinner inte heller på en gång utan ligger kvar i tre år hos företagen som gör kreditupplysningar.