amortering Att amortera är något man behöver göra oavsett vilken typ av lån man har. För bolån finns det till och med lagstadgat hur mycket man minst ska amortera. För er som inte känner till begreppet amortera är det att likställa med återbetalningen av ett lån. När man amorterar betalar man alltså tillbaka på sitt lån.

Amorteringskravet

Beroende på vilken typ av lån du har samt valet av långivare skiljer sig amorteringskraven åt. För högrisklån brukar amorteringstiden vara kortare då långivare tenderar att vilja hålla högrisklån under kortare perioder. För traditionella privatlån, även kallat lån utan säkerhet eller blancolån, finns inget lagstadgat amorteringskrav men de flesta långivare har en övre gräns på 12 år. Som låntagare av ett privatlån väljer du sedan själv din amorteringstakt, förutsatt att du håller dig inom den satta begränsningen. Detta gör du i samband med din ansökan.

När man lånar är det viktigt att hitta en bra avvägning mellan ens finansiella behov och ens betalningsförmåga. Ju snabbare man amorterar av på lånet desto billigare blir det. Men det är också viktigt att inte amortera mer än vad ens ekonomi tillåter. Säkerställ därför att din amorteringstakt inte hindrar dig från att uppfylla dina övriga finansiella förpliktelser i hushållet såsom den månatliga inbetalningen av hyra, elräkning och telefoni.

När du ansöker om ett lån gör du två viktiga val angående din amortering. Det första valet är din amorteringstakt. Det andra valet gäller vilken typ av amortering du ska ha på lånet.

Bevaka bolån hos Lånekoll

Skillnaden mellan ett lån med rak amortering och ett annuitetslån

Vad gäller typ av amortering kan du välja mellan ett lån med rak amortering eller ett annuitetslån. Med rak amortering betalar du av samma belopp på lånet varje månad. Fördelen med detta alternativ är att det är det mest kostnadseffektiva. Totalkostnaden för lånet blir således lägre om du väljer rak amortering. Det månatliga belopp du betalar varje månad kommer här att variera över tid. Detta eftersom dina räntekostnader minskar allt eftersom lånet blir mindre.

Ett enklare räkneexempel – rak amortering jämfört med ett annuitetslån

Om vi antar att du lånar 100 000 kr över 5 år med en ränta på 5% kommer lånet att kosta dig totalt 12 708 kr vid rak amortering. För ett annuitetslån med samma villkor skulle lånet istället kosta dig 13 227 kr. Vänligen notera att kostnaden endast innefattar själva räntan på lånet. Som ni ser är ett lån med rak amortering det billigaste alternativet.

Äkta annuitet

När det kommer till annuitetslån skiljer man även på äkta annuitet och bibehållen annuitet. Vid äkta annuitet påverkas din annuitet av förändringar i räntan över tid. Stiger räntan kommer även din annuitet att stiga och vice versa. Fördelen med äkta annuitet är att lånets löptid hålls oförändrad och lånet kommer alltså att vara återbetalt inom uppsatt tid.

Bibehållen annuitet

Vid bibehållen annuitet påverkas din annuitet inte av förändringar i räntan. Konsekvensen blir istället att amorteringsbeloppet varierar. Detta är nödvändigt för att hålla annuiteten oförändrad. Vid en stigande ränta betalar du av mindre på lånet än tidigare och lånets löptid ökar. Vid en fallande ränta betalar du istället av mer på lånet än tidigare och löptiden minskar. Nackdelen med bibehållen annuitet är att du inte i förväg vet hur lång tid det kommer att ta att betala tillbaka lånet.