allt om räntor Räntor – lär dig allt om låneränta och sparränta

Du har precis surfat in på Allt om räntor. Detta är en sajt för dig som är intresserad av att lära dig mer om vad räntor innebär och betyder. Vart än i den finansiella världen du vänder dig talas det väldigt ofta om just räntor. Antingen skall du betala en ränta när du lånar pengar eller så ska du få pengar i form av sparränta när du sparar pengar i en bank. Vår tanke med sajten är därför att på ett enkelt och lättförståeligt sätt reda ut begreppen och förklara vad en ränta faktiskt innebär.

På Allt om räntor hittar du grundläggande information som är bra att ha koll på när det talas om räntor. Vi förklarar Riksbankens roll i samhället, vad de olika typerna av räntor innebär, skillnaden mellan räntor vid sms lån och sparande samt hur räntelägets förändringar fungerar med mera. Eftersom mycket i vårt samhälle baseras och byggs kring just räntor är det bra att i vilket fall som helst ha den grundläggande informationen om vad ränta faktiskt innebär. Inte minst av anledningen att det i slutändan kan innebära antingen mindre kostnader eller högre utbetalningar för dig som privatperson.

Aktuella låneräntor 2024

Låneränta – kostnaden för att låna

Den ränta som är främst förekommande i vardagliga sammanhang är låneräntan. Anledningen till detta är att vi är många som påverkas just av låneräntan. Detta då en förändring i räntan kan göra stora skillnader i hur mycket man måste betala varje månad om man har ett lån. En förändring i den rörliga låneräntan drabbar främst den som äger en bostad i form av ett hus eller en bostadsrätt. Har man ett stort bolån kan även den minsta förändring av bolåneräntan sätta stora avtryck i plånboken. Med anledning av detta gäller det att skapa sig en buffert inför framtida ränteändringar. Det är även bra att säkerställa att man erbjuds lägsta möjliga ränta på sina lån. Detta kan man bland annat göra genom att använda sig av låneförmedlare. En låneförmedlare är en aktör som erbjuder en kostnadsfri jämförelsetjänst av just räntor och lån. Genom att gå via en låneförmedlare när man ansöker om lån kan man jämföra erbjudanden från flera olika banker och låneinstitut. På så sätt kan man se till att man väljer den långivare som erbjuder lägst låneränta. Om du väljer att låna snabbt så är det dock andra lån du ska ansöka om. Då får du också förvänta dig en högre ränta.

Räntan på lån sätts i regel individuellt utifrån låntagarens ekonomiska förutsättningar. I samband med själva låneansökan görs en kreditprövning där banken bland annat tar en kreditupplysning på kunden. Genom informationen som samlas in gällande exempelvis inkomster och skulder blir det lättare för banken att räkna ut kreditrisken. Utgör låntagaren en låg kreditrisk kan en låg låneränta erbjuds. Om kreditrisken istället är hög så innebär det att låntagaren får en hög ränta och sämre villkor. Beroende på vad det är för typ av lån du ansöker om samt vilken aktör du vänder dig till kan du erbjuds alltifrån rörlig ränta till fast ränta.

Detta skiljer sig från när du ansöker om ett kreditkort. Många kreditkort erbjuder en fast ränta, oavsett var din kreditupplysning visar. Istället är det kreditgränsen, alltså hur stor kredit du erbjuds, som varierar beroende på informationen från din kreditupplysning. Genom att välja ett kreditkort med låg ränta kan du betala en mindre avgift för din nyttjade kredit. 

Sparränta – räntan du får för att låna ut pengar

Motsatsen till låneränta är sparränta där förhållandet mellan dig och banken är omvänt. Istället för att banken lånar ut pengar till dig är det du som lånar ut pengar till banken. Detta genom att du låter dina pengar ligga på ett sparkonto hos banken. Förtjänsten du får för att du låter banken låna dina pengar är sparränta. Sparräntan som erbjuds av banker och finansinspektion följer i stort sett repräntan. Det vill säga att när styrräntan är låg så får du väldigt dålig förtjänst på dina sparpengar. Sparräntan kan då vara nästintill obefintlig varför många under dessa perioder istället vänder sig till inlåningsverksamheter eller P2P-bolag. Där erbjuds i regel en högre sparränta. Nackdelen är att sparpengarna inte omfattas av den statliga insättningsgarantin så som de gör när du sparar hos banken.

Om du är ute efter en hög sparränta så ska du välja att spara pengarna på ett sparkonto. Denna typ av konto har i regel en högre ränta än exempelvis lönekonton och transaktionskonton. De sistnämnda kontona lämpar sig bättre för vardagliga transaktioner och löpande utgifter. Den sparränta du tjänar på ditt sparkonto betalas ut årsvis och baserar sig på hur mycket pengar du sparat hos banken.

Bolåneränta och boräntor

låneränta

Om du ska investera i en fastighet så som en bostadsrätt eller ett hus så blir det aktuellt att jämföra boräntor. Dessa räntor kallas även bolåneräntor och kan se olika ut beroende på hur länge du binder dina lån samt vilken bank du vänder dig till. Boräntan är knutet till bolånet som kan tas för att köpa en ny bostad eller för att renovera en befintlig bostad. Eftersom ett bostadsköp ofta är den största investeringen som görs i livet är det viktigt att få en bra bolåneränta. Bolånen är i regel väldigt stora och inte sällan behöver man låna flera miljoner när man köper en bostad. Med andra ord kan en lägre ränta göra en märkbar skillnad på den månadskostnad du får betala för ditt lån.

Eftersom bostaden du köper fungerar som säkerhet för bolånet så är boräntorna betydligt lägre än räntorna på vanliga privatlån. Med dagens ränteläge kan du förvänta dig en bolåneränta på mellan 1-2%. Svenska banker och kreditinstitut som erbjuder bolån måste numera presentera genomsnittsränta och listränta för sina bolån på sin hemsida. Med anledning av detta har det blivit enklare för människor att jämföra bolåneräntor från olika banker. Notera dock att du både kan få högre och lägre ränta än vad som presenteras på bankens hemsida. Det finns både rörliga- och bundna bolån och räntorna mellan dessa lån skiljer sig ofta åt.

Så styrs räntorna

styrränta

Räntorna i Sverige påverkas av den så kallade reporäntan som styrs av Riksbanken. Reporäntan anger den ränta som bankerna får betala när de lånar pengar av staten (säljer stadspapper). Denna ränta ligger sedan till grund för de räntor som banken kan erbjuda dig och mig. Det som avgör ränteläget och reporäntan är bland annat inflationen och konjunkturen i samhället. Riksbanken kan använda räntan som ett sätt att motverka svängningar och styra inflationen åt det håll man önskar. Vill man öka inflationen i landet så sänker man räntan vilket då innebär att människor handlar mer och belånar sig i större grad. Medan man för att sänka inflationen höjer räntan och på så sätt gör det svårare för människor att låna pengar. Inflationen brukar förutspås så långt som två år framåt i tiden. På så sätt hinner Riksbanken göra de nödvändiga förändringar som krävs inför de eventuella kriser eller lägen som kan komma.

Ett annat ord för reporänta är styrränta. Innebörden av de två begreppen är liknande men man brukar säga att styrräntan i Sverige heter reporänta. Styrränta är ett mer generellt begrepp som även används utanför Sveriges gränser.

Olika typer av räntor

Det finns många olika typer av räntor och det är inte alltid så lätt att hålla koll på de alla. Vi har tidigare nämnt låneräntor och sparräntor. Men även räntorna inom dessa kategorier kan skilja sig åt. Nedan får du en kortfattad beskrivning över vad varje begrepp innebär.

Rörlig ränta

Rörlig innebär att räntan inte är statisk. Har du exempelvis ett lån med rörlig ränta så kan räntan ändra sig under lånets löptid. Den rörliga räntan sätts i regel utifrån det rådande ränteläget på marknaden. Om räntan rör sig under återbetalningstiden kommer även din månadskostnad att förändras.

Fast ränta

Det finns även något som kallas fast ränta som innebär att räntan är densamma under hela lånets löptid. Detsamma gäller fast ränta på sparkonton där du får samma sparränta under hela den avtalade perioden.

Effektiv ränta

Det här begreppet kommer du främst att stöta på i lånesammanhang. Den effektiva räntan anger den nominella räntan samt de övriga kostnader som tillkommer när du lånar pengar. Effektiv ränta kan med andra ord likställas för totalkostnaden för lånet. Exempel på kostnader som inräknas i den effektiva räntan är administrationsavgifter och uppläggningsavgift.

Ränta på ränta

Ränta på ränta är ett begrepp som är vanligt förekommande när man talar om sparande. Ränta på ränta innebär att du även får ränta på din avkastning. Detta då du får en viss ränta efter att ha spara pengar i ett år. Denna ränta betalas sedan ut och du har möjlighet att få ränta även på dessa pengar. Ett annat begrepp för samma fenomen är ackumulerad ränta.

Populärt med ränteavdrag

I Sverige har vi något som kallas ränteavdrag och som blivit väldigt populärt. Ränteavdrag som även kallas räntereduktion innebär att du som privatperson kan kvittera ränteutgifter mot intäkter och inkomst. På så sätt kan du få en skattereduktion i samband med deklarationen. Ränteavdrag på exempelvis privatlån brukar korrigeras automatiskt då långivarna skickar in underlag till Skatteverket. Underlaget beskriver då hur stor skuld du har samt hur mycket ränta du betalat under året. Med dagens ränteavdrag får du 30% reduktion av den totala räntekostnaden som du betalat in föregående år. Det finns inga övre tak för hur stora ränteavdrag som får göras. Däremot får dessa inte överstiga summan du betalar in i skatt. Om större belopp än 100 000 kr dras av så gäller en reduktion om 21% istället för 30%. Den enda räntan som inte omfattas av ränteavdraget är räntan som är kopplad till CSN-lån.